Hva har myndighetene bestemt, og hvorfor?

Hva har myndighetene bestemt, og hvorfor?

Norske politikere har vedtatt at bruk av fossil olje i oljefyr skal fases ut fra 31.12.2019. Det betyr at det ikke er lovlig å brenne fossil fyringsolje i oljekjeler som omfattes av forbudet fra og med 1.1.2020.

Har du oljefyr, bør du ikke kaste den ut. Den er lovlig å bruke denne videre om du erstatter fossil fyringsolje med biofyringsolje. Du kan også bruke parafin-kaminer/ovner med bioparafin. Er oljefyren i god teknisk stand er dette den rimeligste veien til godkjent varmeløsning etter 1.1.2020.

Det er en god ide å ha minst to varmeløsninger i boligen. Har du elektrisk oppvarming, varmepumpe eller direkte via paneler, kan dette med fordel suppleres med oljefyr på de kaldeste periodene. En fordel med oljekjel i et vannbårent anlegg med radiatorer, er at lun og god varme. Varmtvannsradiatorer tørker for eksempel ikke ut lufta i en bolig som elektriske varmepaneler.

Det finnes flere gode løsninger for å få en miljøvennlig varmeløsning til bolig, næringsbygg eller landbruk. En optimal løsning er å kombinere flere løsninger for å skaffe seg energisikkerhet og energifleksibilitet. Prisene endrer seg og det er en stor fordel å kunne velge den til enhver tid rimeligste løsningen.

Hva sier forskriften om dette:

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger:

§ 2. Virkeområde
Denne forskriften gjelder for bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Disse byggene er unntatt forbudet:

Bruk av mineralolje til oppvarming av følgende bygninger er unntatt fra forskriften:

a) fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet.

b) bygninger hvor hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter.

c) driftsbygninger i landbruket frem til 1. januar 2025.

d) sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling frem til 1. januar 2025.

Unntatt fra bestemmelsene i denne forskriften er også bruk av mineralolje i fjernvarmeanlegg med nominell termisk effekt fra og med 1 MW.

I disse byggene gjelder forbudet fra 1.1.2010:

§ 4. Forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger Det er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, med mindre Norges vassdrags- og energidirektorat har fattet vedtak i medhold av § 6. Dette gjelder også i fjernvarmeanlegg med under 1 MW installert termisk effekt, hvis anlegget leverer varme til oppvarming av bygninger.

Trer i kraft 1 jan 2020.

Forskriften betyr at det ikke er lov å brenne fossil fyringsolje eller fossil parafin etter 1.1.2020.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060.

Kontakt oss i dag for gratis rådgivning!

Kom i gang med fossilfri biofyringsolje ved å ta kontakt via dette skjemaet, eller nå oss på:
post@biofyringsolje.no
+47 24 07 71 10

Meldingen er sendt. Du hører fra oss!
Noe gikk galt, prøv igjen.